Forskerforum – Senmoderne romantikk

Sarah Holst Kjær, fil Dr. i etnologi presenterer 24. november på forskerforum.

Bilde av Sarah Holst Kjær

Holst Kjær har forsket på heteroseksuelle par

Kjær avla sin doktoravhandling i 2009 på Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sverige. Kjær vil snakke om heteroseksuelle parforhold og hvordan det kan studeres ved bruk av postfeministiske queer-begrep. Studier viser at dagens par befinner seg i et utall av motstridende kjønnsordninger - mellom fantasi og realitet. I fire år drev hun med feltarbeid i København i ulike hjem- og fritidsmiljø; på kjøkkenet, sofaen, dansegulvet, ved foredrag og cafébordet. Utover deltakerobservasjoner intervjuet hun middelklassens karrierepar hvis mål er å være det "ideale par".

 

Sarah Holst Kjær's doktoravhandling "Sådan er det at elske. En kulturanalyse af parforhold" ble publisert på Museum Tusculanums Forlag i 2009 (www.mtp.dk).

Etter den avleverte doktoravhandlingen har hun arbeidet som postdoktor på følelsesmessig forbruk og relasjonsturisme, samt med kommersialiseringen av romantiske følelser på Senter for Opplevelsesøkonomi, BI Kristiansand.

 Lær mer om et svært spennende tema og møt opp på Sørlandet Kunnskapspark. Vi starter med innlegg fra Kjær kl. 11:00, så blir det lunsj fra 12:00 og  innspill og spørsmål fra tilhørerne fra 12:30 til 13:00.

Velkommen!

 

Påmelding innen 23.november her: https://eras.uia.no/reg.php?id=485

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no