Forskerforum – Levekår, ung uførhet og rollemodeller

Levekår, ung uførhet og rollemodeller

Nina og meg skoleledelse 2_crop

Foto: Tormod Smedstad

Levekår på Agder tar mer og mer rom i den offentlige debatt. Et av de mest sentrale spørsmålene er hvorfor det er en større andel unge uføre på Agder relativt til andre regioner, og hva man kan gjøre for å endre dette.  Med bakgrunn i rapportene «Et liv jeg ikke valgte» og En vanskelig start stiller forskerne Torunn S. Olsen og Nina Jentoft spørsmål om hvilken rolle foreldre har for ung uførhet på Agder. Videre ønsker forskerne å  invitere til innspill om forskningsdesign som kan belyse rollemodellers betydning for ung uførhet.

Forskningsrapportene:
Olsen, T.S., N. Jentoft og H.C. Jensen (2009) «Et liv jeg ikke valgte» Om unge uføre i fire fylker. FoU rapport nr 9/2009. Kristiansand: Agderforskning
Olsen, T.S. og N. Jentoft (2013) En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet. FoU rapport nr 6/2013. Kristiansand: Agderforskning

Tid: 23. mai kl 11.00-12.30
Sted: Kunnskapsparken, rom Beta. 
Påmelding: Innen 20. mai på denne lenken https://eras.uia.no/reg.php?id=1122

Til forskjell fra Likestillingsforum som er åpent for alle, er Forskerforum forbeholdt forskere/stipendiater/masterstudenter. Man kan eventuelt ta kontakt med May-Linda Magnussen på e-post
may-linda.magnussen@agderforskning.no med en forespørsel om å få delta.

Se presentasjonen til Torunn og Nina:
Forskermøte 23052014

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no