Forskerforum – Likestilling uten kjønn?

Siri Sørensen vil presentere sin doktoravhandling på forskerforum fredag 6. desember.  FOTO: FAME Fotografene

Siri Sørensen vil presentere sin doktoravhandling på forskerforum fredag 6. desember.
FOTO: FAME Fotografene

Likestilling uten kjønn? Om kjønn som sosial og symbolsk struktur i kvoteringspolitikk

Fredag 6.desember kommer Siri Øyslebø, postdoktor på institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU for å presentere sin doktoravhandling. 

Kjønnskvotering i norske bedriftsstyrer ble argumentert frem ved hjelp av påstander om at reformen ville skape et lønnsomt mangfold i styrerommene. Feminisme og likestilling ble unngått som uttalte motiver for reformen. Motstanden mot reform ble heller ikke uttalt som en motstand mot kvinnelige styremedlemmer som sådan, men snarere som en motstand mot regulering av eierskapsdemokratiet. Hvordan skal vi tolke den ”kjønnsløse” kontroversen over kvoteringsreformen? Innebærer det en ny form for ulikestilling gjennom en mer subtil produksjon av kjønnsstereotyper, eller er det snarere en måte å fristille kvoterte kvinner fra nettopp ”den kjønnede posisjonen”?

 

Foredraget er basert på en doktoravhandling fra 2013, hvor det politiske gjennomslaget for kjønnskvotering i bedriftsstyrer er studert. Studien har et kulturanalytisk perspektiv, og det empiriske materialet består av politiske dokumenter, parlamentariske debatter, arkivmateriale og intervjuer med sentrale politikere og departementsansatte som jobbet med reformen.

 

 Tid: Fredag 6. desember kl. 14:00-15:30

Sted: Sørlandets kunnskapspark

Påmelding: Innen 2. desember på denne lenken https://eras.uia.no/reg.php?id=974

 

Relevante publikasjoner: 

Sørensen, Siri Øyslebø. (2011) Statsfeminismens møte med næringslivet : bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform. Tidsskrift for kjønnsforskning. 

Artikkelen er omtalt og kan lastes ned her: http://kilden.forskningsradet.no/c17264/artikkel/vis.html?tid=83732 

Bolsø, Agnes; Sørensen, Siri Øyslebø; Bjørkhaug, Hilde. (2011) Lønnsomt eller bare rettferdig? Dagens næringsliv.

Bjørkhaug, Hilde; Sørensen, Siri Øyslebø. (2012) Feminism without Gender? Arguments for Gender Quotas on Corporate Boards in Norway. Comparative Social Research. 2012; volum 29: 185 – 209 

Hovedargumentet i artikkelen danner utgangspunkt for denne kronikken:

Bjørkhaug, Hilde; Sørensen, Siri Øyslebø. (2012) Why gender quotas are necessary. European Voice (08.03.2012). 

Avhandlingen er tilgjengelig her: http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:656570

 

 

 

Forskerforum er rettet mot stipendiater, forskere, studenter og andre akademisk tilsatte, og diskusjonen fokuserer på forskningen, analysene og metodene. Forumet skal også åpne for at deltakerne skal få tips og innspill til sin egen forskning. Forskerforum er også åpent for fagpersoner. 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no