Forskerforum – Økonomisk aktivitet blant kvinner i byen Zanzibar

Hege Wallevik. Foto: Jørn Cruickshank

Forskerforum er rettet mot stipendiater, forskere, studenter og andre akademisk tilsatte og diskusjonen fokuserer på forskningen, analysene og metodene. Forumet skal også åpne for at deltakerne skal få tips og innspill til sin egen forskning. Hege Wallevik jobber på Senter for utviklingsstudier ved UiA og på Agderforskning. Hun skal i forskerforum presentere sin Phd avhandling i utviklingsstudier som omhandler økonomisk rasjonalitet i et kulturrelativistisk perspektiv. Hun diskuterer også generaliserte bilder av kvinner i Sør samt tatt for gitte sammenhenger mellom kvinner, økonomisk aktivitet og endring i utviklingssammenheng. Hun viser hvordan økonomisk aktivitet blant kvinner i Zanzibar by er innvevd i et moralsk univers og de relasjoner det konstituerer. I avhandlingen legger Wallevik vekt på at hverdagsliv og kvinners egne erfaringer og opplevelser av sine liv er viktig for en forståelse av økonomisk aktivitet. Arbeidet hennes er basert i langvarig antropologisk feltarbeid i Zanzibar by, og etnografien har en sentral plass i avhandlingen. Du kan lese abstract fra avhandlingen på  hjemmesidene til UMB, The Norwegian University of Life Sciences, og omtale av prosjektet på Kilden Forskningsrådet her. Når: Torsdag 11.april kl. 13.30 – 15.00. Hvor: Møterom Beta i Kunnskapsparken Påmelding på denne linken innen 8.april:https://eras.uia.no/reg.php?id=799
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no