Forskerforum – Utøvelse av kjønn på kristne sommerstevner

Senteret arrangerer ett nytt forskerforum onsdag 2.mai.

Irene Trysnes presenterer sin avhandling 'Å campe med Gud' på forskerforumet i mai.
Denne gangen er det Irene Trysnes, postdoktor ved institutt for religion, filosofi og historie som skal presentere sitt arbeid. Trysnes presenterer sin avhandling 'Å campe med Gud', en avhandling som tar for seg hvordan det hvert år reiser flere tusen ungdommer på kristne sommerstevner. Gjennom å kartlegge og analyserer miljøene på disse sommerstevnene søker Trysnes å få svar på hva som foregår, og hun anvender et mikrointeraksjonistisk perspektiv kombinert kjønnsteori som overordnede analytiske rammer.

 

Stevnene har et religiøst siktemål. Samtidig legger de til rette for ikke-religiøse aktiviteter som for eksempel idrett, konkurranser og så videre. I avhandlingen beskrives den sosiale interaksjonen på stevnene, og denne presenteres ut fra en tredeling av hovedaktivitetene på stevnene: sommerstevnene som religiøs arena, sommerstevnene som sosial arena og sommerstevnene som sjekkearena. På stevnene konstrueres rammene for kjønn ut fra svært tradisjonelle normer. Dette tydeliggjøres blant annet på scenen ved at det hovedsakelig er menn som har ansvar for ledelse og forkynnelse, mens kvinner ofte tar seg av estetiske oppgaver som dans, sang og utsmykking. Det samme gjelder for deltakerne både i forhold til arbeidsdeling og sjekking. Sjekkingen foregår ut fra et nærmest karikert manns- og kvinnemodus.

 Tid og sted: Møterom på Sørlandet Kunnskapspark. Vi starter med innledning klokka 11, spiser så lunsj, og fortsetter med en diskusjonsdel fram til klokka 13.

Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=593

 

Du kan lese Trysnes sin studie i paperbackform på bokkilden.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no