Forskerlunsj 26. januar

Senterets forskerlunsj ble avholdt mandag 26. januar. Rådgiver Åsta Einstabland ønsket velkommen og fortalte om senteret og om planer for egne forskernettsider tilknyttet senteret. (Eks Ulla-Britt Lilleaas). Maria Zackariasson, Rådgiver for Internasjonalt arbeid ved Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning i Norge orienterte om internasjonalisering (innføringsguide PDF).

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no