Forskere

Senteret har tidligere produsert egen forskning gjennom tidligere leder professor Ulla-Britt Lilleaas. Etter at Lilleaas sluttet ved Universitetet i Agder har senteret ikke lenger hatt egen forskerkompetanse og har derfor bestilt forskningen fra Agderforskning m.fl.
I det følgende lister vi opp de forskerne vi har samarbeidet med og hyret inn for å gjøre forskning på senterets vegne.

christine

CHRISTINE SVARSTAD

Stilling: Forsker ved Velferdsavdeling, Agderforskning.
Faglige interesser: Utdannet sosionom og statsviter fra UiA.

 

HEGE WALLEVIK

Stilling: Universitetslektor ved Institutt for Utviklingsstudier ved Universitetet i Agder.
Faglige interesser: Utviklingsstudier, mobilitet og migrasjon, kjønn mv.

 

ingunn

INGUNN KVAMME

Stilling: Forsker ved Velferdsavdeling på Agderforskning
Faglige interesser: Sosiolog, NAV, kvalitativ forskning innen velferd og inkludering.

 

HANNE HAALAND

Stilling: Instituttleder, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder
Faglige interesser: Utviklingsstudier, mobilitet og migrasjon, kjønn mv.

 

 

KNUT DØRUM

Stilling: Professor i både eldre og yngre historie, Universitetet i Agder.
Faglige interesser: Statsutvikling, politisk kultur og demokratisering på 1700- og 1800-tallet, agrarhistorie før 1850 i Norge og Europa.

 

ANNE RYEN

Stilling: Førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.
Faglige interesser:  Forskningsmetodologi, kvalitativ forskning, kryss-kulturelle kontekster.

 

 

INGUNN BREISTEIN

Stilling: Instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder.
Faglige interesser: Teologi, norsk kirkehistorie, Allmenn kirkehistorie, Frikirke- og vekkelseshistorie, Konfesjonskunnskap, Kirke – stat, Sekularisering, Religionsfrihet og menneskerettigheter, Religionsdialog.

 

IRENE TYRSNES

Stilling: Postdoktor ved fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder. 
Faglige interesser: Humaniora, teologi og religionsvitenskap, kristendomskunnskap, sosiologi, kvinne- og kjønnsforskning.

 

ANN CHRISTIN NILSE

Stilling: Forsker/Stipendiat ved Universitetet i Agder/Agderforskning
Faglige interesser: Nilsen har hovedsakelig arbeidet med kvalitative prosjekter innen fagfeltene barndom/oppvekst, familie, levekår og marginalisering. Nilsen har arbeidet i Agderforskning siden 2007.

 

KATHRINE BAKKE

Stilling: Forsker ved Velferdsavdeling på Agderforskning
Faglige interesser: Kathrine Bakke er forsker ved Velferdsavdeling, Agderforskning. Hun er utdannet sosionom og statsviter fra UiA.

 

RANDI WÆRDAHL

Stilling: Seniorforsker ved Velferdsavdeling på Agderforskning og studieleder Masterstudier i sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Faglige interesser: Wærdahl har en Dr.Polit i sosiologi fra Universitetet i Oslo, hvor hun også har hatt en periode som Post.doc forsker. Hennes fokus er rettet mot barndom, familier, sosialisering og læringsprosesser, familieøkonomi, forbrukssamfunnet og sosiale og individuelle endringsprosesser.

 

BJARNE MARCUSSEN

Stilling: Førsteamanuensis, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.
Faglige interesser: likestillings- og diskrimineringslovgivning; barnelovgivning; foreldrepermisjon; film og litteratur


 

EUGENE GURIBYE

Stilling: Seniorforsker, Agderforskning.
Faglige interesser: minoriteter, mestring, sosiale nettverk og mobilitet.TURID SKARRE AASEBØ

Stilling: Førsteamanuensis Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.
Faglige interesser: Kjønnssosialisering, kjønnskulturer i klasserommet, didaktikk og etnografi.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no