Forskerportretter

Vi har startet en portrettintervjuserie hvor vi ønsker å presentere forskere som jobber med problemstillinger som er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep. Vi mener det er viktig å få frem stemmer som også representerer ulike ståsted, som for eksempel kjønn, alder, fagdisiplin og fagmiljø.

Dørumminiu¨

Knut Dørum, historieprofessor ved Universitetet i Agder.
Klikk på bildet for å lese om hans spennende forskning på kjønnsroller.

KariMette-mini

Kari-Mette Walmann Hidle, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
Hun forsker på barnehagers arbeid med minoritetsreligioner.

Eugene Guribye 1

Eugene Guribye, seniorforsker ved Agderforskning. 
Guribye jobber nå med et stort forskningsprosjekt om polske familier i Norge

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.