Æreskultur på Agder

Agderforskning ved May-Linda Magnussen og Minela Kosuta har gjennomført et forprosjekt om æreskultur som er delfinansiert av Senter for likestilling. I dette prosjektet har de intervjuet fire yngre kvinner med innvandrerforeldre som på ulike måter opplever utfordringer i hverdagen på grunn av forventninger knyttet til å være en ærbar kvinne. Foreløpige funn fra prosjektet er formidlet i et likestillingsforum. I 2017 vil det søkes ytterligere FoU-midler til denne tematikken.

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder May-Linda Magnussen på telefon 48010547. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no