Æreskultur på Agder

Agderforskning ved May-Linda Magnussen og Minela Kosuta har gjennomført et forprosjekt om æreskultur som er delfinansiert av Senter for likestilling. I dette prosjektet har de intervjuet fire yngre kvinner med innvandrerforeldre som på ulike måter opplever utfordringer i hverdagen på grunn av forventninger knyttet til å være en ærbar kvinne. Foreløpige funn fra prosjektet er formidlet i et likestillingsforum. I 2017 vil det søkes ytterligere FoU-midler til denne tematikken.

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder May-Linda Magnussen på telefon 48010547. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.