En pilotstudie av afghanske kvinners prosess med å komme i lønnet arbeid i Lindesnes kommune

Prosjektet ble finansiert av Agderforskning, Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, IMDi Sør og av Fylkemannen i Vest-Agder, og gjennomført av May-Linda Magnussen og Ingunn Kvamme i regi av Agderforskning.

I prosjektet har det vært gjennomført fokusgruppe- og enkeltintervjuer med afghanske kvinner i kommunen samt intervjuer med den kommunale flyktningtjenesten. Studien viste at flyktningtjenesten utgjør både en inngangsport til, og et nav i, et mangfoldig nettverk av tillitspregede relasjoner mot andre deler av offentlig sektor, mot privat sektor og mot sivil sektor. Funn fra prosjektet er formidlet muntlig i likestillingsforum og også publisert i boka Applied Social Science in a Regional Knowledge System, Balancing Validity, Meaning and Convenience (2016), redigert av Hans Christian Garmann Johnsen, Elisabet Hauge, May-Linda Magnussen og Richard Ennals.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no