Integration as emplaced practice

Agderforskning starter våren 2016 opp et prosjekt om lokalt integreringsarbeid finansiert av Regionale forskningsfond Agder, Lindesnesrådet, Agderforskning og Senter for likestilling. Lindesnes kommune er den viktigste samarbeidspartneren i prosjektet. Forskere som er involvert i prosjektet er May-Linda Magnussen fra Agderforskning/Universitetet i Agder, Hanne Sortevik Haaland og Hege B. Wallevik fra Universitetet i Agder og Maja P. Frykman fra Malmö Universitet.

Prosjektet skal studere og bidra til å videreutvikle integreringen av flyktninger i lokalt arbeids- og samfunnsliv i Lindesnes kommune, bidra til slik integrering av arbeids- og familiemigranter og skal også ha overføringsverdi til andre kommuner. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2016/2017 

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder May-Linda Magnussen ved Agderforskning på telefon 48010547.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no