Kjønn, religion og deltid

Irene Trysnes fra Universitetet i Agder og Ingunn Folkestad Breistein fra Ansgar Teologiske Høgskole og som er Professor II ved Universitetet i Agder, gjennomfører et prosjekt hvor de undersøker begrunnelser for deltid. Forskerne ønsker å få tak i informantenes historier om det gode liv, om arbeid, familie og livstolkning. De er spesielt opptatt av hvordan religiøs eller ikke-religiøs tilknytning har spilt en rolle for deres valg og på hvilken måte religiøst engasjement og tro kan brukes som forklaring på deres valg. Det har blitt gjennomført dybdeintervjuer med 10 kvinner med ulik religiøs tilhørighet. Forskerne har også innhentet og analysert avisartikler om deltid i sørlandspressen. I 2016 ble det holdt et Forskerforum hvor prosjektet ble presentert og det arbeides med artikler som forventes publisert i løpet av 2017/ tidlig i 2018. Prosjektet er finansiert av Senter for likestilling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no