Minoritetskvinner og lønnsarbeid

Hanne Haaland og Hege Wallevik ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging gjennomførte i 2013-2015 et forskningsprosjekt på innvandrerkvinner og arbeid. Forskningsprosjekter ser på tiltaket «Jobbsjansen» - et IMDi-finansiert tiltak som har som formål å få minoritetskvinner som har stått utenfor arbeidslivet og NAVs støtteordninger i lang tid, inn i lønnet arbeid. I prosjektet er deltakende kvinner samt de ulike aktørene kvinnene relaterer til i fokus. Prosjektet er kvalitativt innrettet med en etnografisk tilnærming samt at det er gjennomført mer systematiske intervjuer.

Forskningsprosjektet ble finansiert av Agderforskning og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Forskningen er presentert på konferanser og seminarer og deler av materialet er også publisert i en bok: Haaland, H. and Wallevik, H. (2016) «Comparative reflection» i Garman-Johnsen et. al. (2016) Applied Social Science Research in a Regional Knowledge System: Balancing Validity, Meaning and Convenience. Routledge: London.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no