Minoritetskvinner og lønnsarbeid

Hanne Haaland og Hege Wallevik ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging gjennomførte i 2013-2015 et forskningsprosjekt på innvandrerkvinner og arbeid. Forskningsprosjekter ser på tiltaket «Jobbsjansen» - et IMDi-finansiert tiltak som har som formål å få minoritetskvinner som har stått utenfor arbeidslivet og NAVs støtteordninger i lang tid, inn i lønnet arbeid. I prosjektet er deltakende kvinner samt de ulike aktørene kvinnene relaterer til i fokus. Prosjektet er kvalitativt innrettet med en etnografisk tilnærming samt at det er gjennomført mer systematiske intervjuer.

Forskningsprosjektet ble finansiert av Agderforskning og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Forskningen er presentert på konferanser og seminarer og deler av materialet er også publisert i en bok: Haaland, H. and Wallevik, H. (2016) «Comparative reflection» i Garman-Johnsen et. al. (2016) Applied Social Science Research in a Regional Knowledge System: Balancing Validity, Meaning and Convenience. Routledge: London.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.