Indikatorer for kjønnslikestilling 2015

Senter for likestilling presenterer hvert år den nyeste statistikk for hvordan det står til med kjønnslikestilling på Aust- og Vest-Agder. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) tolv indikatorer for kjønnslikestilling. Statistikken for deltid i 2015 er dessverre ikke tilgjengelig enda. Gå til SSBs nettside for mer informasjon.

Se tallene for 2012 til 2015 nedenfor eller last ned indikatorene for
Vest-Agder og Aust-Agder.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.