Indikatorer for kjønnslikestilling 2016

Senter for likestilling presenterer hvert år den nyeste statistikk for hvordan det står til med kjønnslikestilling på Aust- og Vest-Agder. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) tolv indikatorer for kjønnslikestilling. I 2016 kom det ny datakilde for statistikk over andelen kvinner og menn i deltid. Gå til SSBs nettside for mer informasjon.

Se tallene for 2014 til 2016 nedenfor eller last ned indikatorene for

SSBs indikatorer Vest-Agder 2016 og SSBs indikatorer Aust-Agder 2016

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.