Indikatorer for kjønnslikestilling 2016

Senter for likestilling presenterer hvert år den nyeste statistikk for hvordan det står til med kjønnslikestilling på Aust- og Vest-Agder. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) tolv indikatorer for kjønnslikestilling. I 2016 kom det ny datakilde for statistikk over andelen kvinner og menn i deltid. Gå til SSBs nettside for mer informasjon.

Se tallene for 2014 til 2016 nedenfor eller last ned indikatorene for

SSBs indikatorer Vest-Agder 2016 og SSBs indikatorer Aust-Agder 2016

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no