Indikatorer for kjønnslikestilling 2019

Last ned alle figurene (pdf)

Indikator for kjønnslikestilling i Vest-Agder

Indikator for kjønnslikestilling i Aust-Agder

Kommentar til statistikken: 

Andel menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter: på grunn kommunesammenslåingen 01.01.2020 er ikke valgresultatene oppdatert med tall fra kommune- og fylkestingsvalget i 2019. 2019-valget ble gjennomført basert på ny kommunestruktur og i siste halvdel av 2019.

Andel sysselsatte menn og kvinner (20-66 år) som jobber deltid: fra og med 2019-årgangen er perioden 2015-2019 oppdatert med endret metode for å beregne arbeidstid.

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden: datagrunnlaget er endret fra NAVs sykepenge- og fødselsregister til foreldrepengeregisteret fra og med 2019-årgangen. Dette medfører et tidsbrudd som resulterer i at tall f.o.m. 2019 ikke er direkte sammenliknbare med tidligere årganger.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no