Indikatorer for kjønnslikestilling 2018

Last ned alle figurene (.pdf)

Indikator for kjønnslikestilling i Vest-Agder

Indikator for kjønnslikestilling i Aust-Agder

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.