Masterstipend

Senter for likestilling lyser ut fem stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings- og mangfoldsproblematikk i 2020-2021.

Likestilling er et tema som kan knyttes til og brukes som er analytisk verktøy i alle fagfelt. Det er ikke et kriteria at likestilling er hovedtemaet i oppgaven, men at det er et sentralt perspektiv som trekkes inn i analysen. Det er ønskelig at oppgavene har et Agder fokus. 

Likestilling handler om mer en kjønnslikestilling. Senter for likestilling jobber ut ifra et bredt likestillingsperspektiv. Det vil si at vi er opptatt av alle diskrimineringsgrunnlagene som dekkes av dagens lovverk – Kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, inklusivt fysiske og psykiske tilstander, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder. I tillegg er graviditet, og permisjon ved fødsel eller adopsjon samt omsorgsoppgaver også vernet som et diskrimineringsgrunnlag i dagens lovgivning.

 

5 STIPEND PÅ KR. 10 000

Oppgaven skal være innenfor følgende områder/behandle følgende temaer:

I tillegg lyses det ut to stipender som skal være knyttet opp i mot vår kompetanseenhet for kjønn- og seksualitetsmangfold:

  • Skeives historie på Agder -  En relevant tilnærming kan være å gjøre dypdykk i arkiver for å finne når, hvem og hvordan kjønn- og seksualitetsmangfold har blitt omtalt på Agder. 
  • Valgfritt tema på LHBTIQ i et Agder perspektiv - Relevante problemstillinger kan være knyttet til kompetanse i helsevesenet,  fritidstilbud, opplæring i skolen, interseksjonalitet og religion.

FOR Å SØKE MÅ DU:

  • Skrive en søknad
  • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
  • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV
  • Søknaden sendes til post@senterforlikestilling.org innen 1. oktober 2020

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen våren 2021 og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre Forskerforum eller Likestillingsforum våren 2021 eller høsten 2021.

Spørsmål om stipendet kan rettes til asta.l.einstabland@uia.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no