Senterets publikasjoner

Senter for likestilling bidrar inn i forskningsprosjekter både ved å hel- eller delfinansiere slike prosjekter og/eller ved å inngå i ulike deler av forskningsarbeidet. Under følger en oversikt over forskningsprosjekter senteret har bidratt til, samt over publikasjoner fra disse prosjektene. Under ser du en liste over rapporter vi enten har skrevet selv, bestilt, finansiert eller gitt innspill på. Klikk på tittel for å åpne pdf.
 

NIKK Prosjekt 2018-2020 - Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren 

- En kartlegging av lovverk, omfang, retningslinjer og håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren på kommunalt og nasjonalt nivå i Akureyri, Arendal, og Eskilstuna kommuner. 

Oppsummeringsnotatet er et delmål til NIKK-prosjektet og ble gjennomført av Senter for likestilling i samarbeid med partnerkommunene. Rapporten ble ferdigstilt våren 2019. Formålet med prosjektet er å utvikle et nordisk erfaringsbasert nettverk som gir rom for metodeutvikling og økt kompetanse og bevissthet knyttet til forebygging og håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren i utvalgte kommuner i Norden. Les mer om prosjektet her

Mangfoldledelse - idealer og praksis

Undersøkelse blant ledere i private og offentlige virksomheter, samt mentorer

Undersøkelsen er bestilt av Seema AS og Virke og er utarbeidet av Agderforskning og Senter for likestilling. Rapporten er skrevet av Migle Helmersen ved Agderforskning og Allis Victoria Bjørlykke ved Senter for likestilling.  Rapporten ble ferdigstilt våren 2017.

Likestillingsmonitor Agder 2008-2015 

Samarbeid mellom Senter for likestilling og Agderforskning. Skrevet av Eirin Mølland ved Agderforskning. Kapitel 7 er skrevet av Hanne Jørstad ved Senter for likestilling. Rapporten ble lansert i 2017.

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Prosjektrapport 5/2013. Finansiert av Stemmerettskomiteen, Senter for likestilling og Agderforskning. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.

NEW Facts hovedprosjekt

Videre analyser av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet.

Prosjektrapport 15/2012. Finansiert av Sørlandets kompetansefond, VRI Agder og Senter for likestilling. Bestilt av NEW, Node Eyde Women. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.

NEW Facts forprosjekt

Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet.

Prosjektrapport 10/2012. Finansiert av Sørlandets kompetansefond, VRI Agder og Senter for likestilling. Bestilt av NEW, Node Eyde Women. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.

Barns levekår og hverdagsliv

Delrapport 1. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland. 

FOU-rapport 3/2012. Finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling. Skrevet av Ann Christin Eklund Nilsen, Randi Wærdahl, Ingunn Kvamme og Kathrine Bakke ved Agderforskning.

Barns levekår og hverdagsliv

Delrapport 2. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Arendal, Froland, Grimstad, Mandal og Lindesnes. 

FOU-rapport 8/2012. Finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling. Skrevet av Ann Christin Eklund Nilsen, Randi Wærdahl og Christine Svarstad.

Likestilling på Agder 2000-2010

Prosjektrapport 1/2012. Finansiert av Senter for likestilling. Skrevet av May-Linda Magnussen ved Agderforskning.

Likestillingsmonitor Agder 2011 Finansiert av BLD- Barne, likestillings- og integreringsdepartementet. Samarbeid mellom Agderforskning, Oxford Research og Senter for likestilling. Monitoren ble lansert i 2011.

Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller

Finansiert av Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet og Sørlandets kompetansefond. Samarbeid mellom Agderforskning og Senter for likestilling. Skrevet av Dag Ellingsen ved Agderforskning og Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for likestilling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no