Forsmak på bokprosjekt om politisk historie

Knut Dørum, professor ved Universitetet i Agder, har fått midler fra Senter for likestilling til å utvikle et bokprosjekt, som vil resultere i to bind om norsk politisk historie, bind 1 om 1814-1940 og bind 2 om 1940-2010. Bøkene vil bl.a. handle om kvinner og deres politiske innflytelse. Ennå mangler det systematiske studier av den politiske kvinnehistorien, hevder Dørum. Det finnes bare spredte studier, ofte i mindre artikler. Forskerne har ikke gått i dybden. Det skyldes nok ikke minst at kvinner lenge sto utenfor de politiske organene og arenaene. Kvinner hadde på 1800-tallet ikke stemmerett, og kunne da heller ikke velges inn i kommunestyrer eller inn på Stortinget. Og på 1900-tallet kom husmoridealet til å stenge for stor kvinnelig politisk deltakelse, før store samfunnsomveltningene i 1970- og 1980-årene i avgjørende grad kom til å endre på dette.

Dørum har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Heimen 03-04/2016 (Volum 2). Temanummeret tar utgangspunkt i å utforske forholdet mellom sted og kjønn, der forskere legger frem hvordan kjønn har betydning for formingen av sted/lokalitet – og omvendt. Artikkelen Kvinnerollen i Norge 1814-1920 – kontinuitet og endring omhandler hvordan offentligheten i Norge ble mer og mer maskulinisert utover på 1800-tallet, før nye tolkninger av kvinnerollen brøytet seg fram og utfordret et patriarkalsk samfunn, særlig mot slutten av århundret.

Vi legger ut artikkelen på vår nettside som en forsmak på dette spennende bokprosjektet og gleder oss til lanseringen! 

Klikk her for å lese artikkelen. 

Dørums tobindsverk kommer ut våren 2018 og gis ut av Cappelen Damm Akademiske. Du vil finne den i Sørbok og på alle nettbokforhandlere.

Knut Dørum er professor i både eldre og yngre historie med spesiell vekt på statsutvikling, politisk kultur og demokratisering på 1700- og 1800-tallet samt agrarhistorie før 1850 i Norge og Europa.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no