Fra Kildens nettside:

Mors utdanningsnivå har noe mer påvirkning på barnas valg enn fars har, spesielt for døtre, viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt
http://www.stami.no/nid=60150&lcid=1044

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.