Fra likestillingskonferansen Et likestilt arbeidsliv

Likestillingsrådgiver Randi Øverland og LO-leder Gerd Kristiansen diskuterer vilkårene for likestilling under pausen på likestillingskonferansen. Foto: Anne F. Skaran

Likestillingsrådgiver ved UiA Randi Øverland og LO-leder Gerd Kristiansen diskuterer vilkårene for likestilling under pausen på konferansen. Foto: Anne F. Skaran

26. november holdt Universitetet i Agder sin årlige likestillingskonferanse på campus Kristiansand. Denne gangen var tema "Et likestilt arbeidsliv", og vi hadde store navn på plakaten; så som LO leder Gerd Kristiansen, Anne-Grete Ellingsen, direktør i NODE og konsernsjefen i Manpower, Maalfrid Brath, for å nevne noen. 

 

Sakset fra UiAs fotograf og journalist Anne F. Skaran sin artikkel på uia.no:

"Deltid ble løftet fram av flere av foredragsholderne som en av årsakene til at kvinner ikke når fram. Med deltiden følger mindre makt i eget liv, mindre lønn og som oftest mindre utdannelse.  –Vi må bli mer opptatt av forhold i arbeidslivet enn familiepolitikk, det er viktig hva arbeidslivets parter tenker mens regjeringen bestemmer seg, sa Beret Bråten.

Treparts-avtaler for likestilling i arbeidslivet var hovedtema for de tre første foredragsholderne, Beret Bråten, forsker ved Fafo og sekretær for Skjeie-utvalget, LO-leder Gerd Kristiansen og Inger Lise Blyverket, leder arbeidslivspolitikken i Virke.

Likestillingsrådgiver ved UiA, Randi Øverland, syntes det var spennende å høre på den nye LO-lederen. - Hun er klinkende klar på hva hun mener, og at hun er for trepartsavtaler. At hun prioriterer heltid og at det ligger i bunnen er veldig tydelig, sier Øverland."

Les hele artikkelen fra Anne. F. Skaran på UiA sine hjemmesider her.

 

Både fevennen og Kristiansands avis hadde journalister tilstede under konferansen, og du kan lese artikkelen fra Kristiansands avis her: 
http://www.kristiansandavis.no/index.php?id=168

 

Konferansen ble filmet, og du kan se presentasjonene fra likestillingskonferansen på UiA sine hjemmesider

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no