Fra utdanning til sysselsetting : En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge

ScaleDe senere årene har stadig flere norskfødte barn av innvandrere fullført utdanning og kvalifisert seg til deltakelse i arbeidsmarkedet. Vi analyserer, separat for kvinner og menn, overgangen fra utdanning til sysselsetting blant etterkommere av indiske og pakistanske innvandrere, og undersøker tiden det tar fra de er ferdig utdannet til de finner arbeid. Vi sammenligner dem med et 10 prosents tilfeldig utvalg av majoritetsbefolkningen. Resultatene viser at begge etterkommergruppene har lavere overgangsrate til sysselsetting enn majoriteten. Gruppeforskjellene vedvarer også etter informasjon om forskjeller i observerte faktorer som utdanning, familiesituasjon og bosted inkluderes, noe som kan tyde på at andre faktorer, som diskriminering eller sosialt nettverk, kan være årsaken til gruppeforskjellene i overgangsrater. Vi finner ingen tegn til at kvinner med pakistanske innvandrerforeldre i større grad enn de andre kvinnene er tilbøyelige til å bli stående utenfor arbeidslivet hvis de er gift og har barn. Forfattere: Birkelund, Gunn Elisabeth, Mats Lillehagen, Vibeke Puja Ekre og Elisabeth Ugreninov Last ned rapporten her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no