«Framtiden er avhengig av teknologi – bli med på laget!»

- vi har snakket med leder for Mechatronics Innovation Lab (MIL) på UiA, Bernt Inge Øhrn, om teknologi, fremtidens yrker og kvinnefravær

Forrige uke kunne du lese om printedugnaden som er satt i gang på MIL, hvor de printer store mengder smittevernmasker til helsepersonell på Sørlandet Sykehus.

«Mekatronikk er ikke så komplisert – bare annerledes», mener daglig leder ved MIL, Bernt Inge Øhrn. «Det er en generisk teknologisk plattform som treffer alle bransjer - mobilen din, pc ’en, bilen du kjører, døråpneren, kortleseren - alt er mekatronikksystemer. Hvis du velger en teknisk linje, så åpner man alle dører. Å ta en teknisk utdannelse i et generisk fagfelt er den største døråpneren du kan tenke deg».

MIL er lokalisert i tredje etasje i H-bygget i Grimstad, og er et test-senter for norsk industri. Mekatronikk-laben er en framtidsrettet bedrift, men Øhrn sier utviklingen av den positive opplevelsen av teknologi blant kvinner bare faller, og blir mer negativ for hver generasjon. Han spår at klasseskillet mellom kvinner og menn i forhold til teknologi kommer til å bli mye verre enn det har vært fram til nå.

Hva slags utdannelse må man ha for å jobbe hos dere eller lignende bedrifter? Det ene er å velge IT-data med programmeringsfokus. Det er det jeg anbefaler mine barn å gjøre, det har jeg veldig tro på at det er behov for i fremtiden. Og nummer to er å velge automasjon, rein automasjon, inklusive robotikk, og det tredje er å velge 3D-printing og 3D-scanning og modellering. Det er disse tre tingene vi jobber mest med, de er linket til relevansen vi ser i industrien. Og så må man ha 3-5 års erfaring i tillegg, det er ikke nok med bare utdanningen, de må ha jobbet med det de søker på. Det vil du se i mange små selskaper, at de har ganske tøffe krav på erfaring, siden det er så sårbart å ansette feil med noen som ikke drar selskapet videre, faglig sett.

Til studenter som oppsøker dem og lurer på hva de skal gjøre, svarer han alltid at den første jobben de bør ha når man er ferdig som student, er i et så stort selskap som mulig. Det er fordi man får en organisasjon som klarer å ivareta dem, og som de kan vokse i. I tillegg får de en fantastisk erfaring. Da er man attraktiv for mindre og lokale selskaper etterpå. Mekatronikk-linjen på UiA, er også en av utdanningene dere søker? Ja, det er en bra linje. Så langt har de som skriver bachelor- og masteroppgaver for oss, kommet derfra, bortsett fra en student fra bygg-ingeniør en gang. 

Men hva kan man gjøre for å skape en interesse blant kvinner? Vi tror jo at kompetanse er nøkkelen, og vi tror kompetanseheving kan være vårt bidrag. 9 av 10 kvinner vi snakker med har hverken peiling, interesse eller noe forhold til dette fagfeltet. Men når vi først snakker om hva man egentlig kan bruke det til, og hvordan man kan bruke det innenfor helse for eksempel, så ser vi de 'våkne' og det blir interessant på en annen måte. Vi må faktisk få en kompetanseheving slik at vi kan forholde oss til disse tingene mer likestilt. Etter et kurs hos oss så vet de hva maskinlæring er, hva robotikk er og alle disse ‘power-ordene’.

MIL kjører workshop og kurs innen 15 forskjellige temaer, og har til nå kjørt igjennom og kurset 2000 mennesker. Vi er ute etter å skape den mestringsgleden. At for eksempel en sykepleier kommer til oss og plutselig kan lage et robotprogram, få dem til å mestre avanserte ting på en måte de ikke trodde de klarte.

Øhrn beskriver en tøff tek-krig, og at det ligger mye gevinst i tverrfaglig samarbeid. I business to business-krigen er det å få med seg de relevante teknologiene en styrke. For å vekke interessen hos unge, er kryss-koblingene viktig, altså hvordan man tar med teknologien inn i bransjene. Universitetet må tørre å sprite opp for eksempel sykepleierutdannelse med et robotikk-fag. Hadde ikke det vært kult? Og motsatt - få inn et fag som eksempel sårbehandling eller traume på ingeniørlinjen, et eller annet som sykepleierne mener er relevant. Dette prøver vi å få til på bachelor og master-oppgavene her.

Et siste ord til studentene som skal velge studier før 15.April? Framtiden er avhengig av teknologi - bli med på laget! Dere får det til, det er ikke vanskelig – bare annerledes. Det er veldig relevant for samfunnet og framtiden.

Ellers oppfordrer han til å gå inn på ‘Mechatronics Innovation Lab’ på Facebook – her legger de ut 2 – 5 oppdateringer i uka med video og bilder av alt de holder på med. Der får man et raskt inntrykk av hva det egentlig snakkes om, i praksis.

 

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 08.04.2020

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no