Frie og likestilte valg?

Fra frittvalg.no:

Agderfylkene scorer svært lavt på statistikker som viser likestilling i arbeidslivet. 
Prosjektet FRITT VALG har ønsket å få fram refleksjoner og synspunkt fra unge på hva som er utfordringene og mulighetene når det gjelder å kunne ta frie og modige valg for framtida, både når det gjelder utdanning og yrke.

 

Resultatene: til bruk for å utvikle nye tiltak
Agderrådet vil bruke innspillene til å utvikle tiltak som kan bidra til at ungdom tar framtidsvalg mer ut fra egne ønsker og talenter, enn ut fra tradisjonell, kjønnsbestemt tenkning. Dette kan derfor være et svært viktig prosjekt for Agderregionen. 

Frie og likestilte valg

Frie og likestilte valg - en sluttrapport fra Østlandsforskning

Følgeevaluering fra Østlandsforskning
Formålet med følgeevalueringen av prosjektet "Fritt valg" er å bidra til utvikling av metoder som fremmer rom for mangfold, likeverd og respekt slik at rammebetingelsene for å gjøre frie og modige valg blir gode. Evalueringen skal med andre ord forbedre innsatsen i prosjektet og bidra til økt kompetanse og læring i Agder når det gjelder likestilling og økt kjønnsbalanse i arbeidslivet.

Sentralt i følgeevalueringen er fokus på sammenhengen mellom de tiltak som er iverksatt og de mål tiltakene er tenkt i forhold til. Evalueringens hovedutfordring er å slå fast med så stor sikkerhet som mulig at resultatene kan tilskrives de iverksatte tiltakene og ikke andre forhold.

Du kan laste ned hele evalueringen fra Østlandsforskning ved å klikke på rapporten.

 

Les mer på frittvalg.no
 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no