Fritt Valg

Fritt ValgMålet med Fritt Valg er å bidra til god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. Dette prosjektet er det mest omfattende likestillingsprosjektet i Agder, både når det gjelder ressursbruk og omfang av samarbeidspartnere. Dette er et samlende og overbyggende prosjekt for hele landsdelen. En grunnleggende ide i prosjektet er at ungdom i større grad skal få mot og støtte i å ta kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg utfra egne talenter, mer enn nedarvede tradisjoner og fordommer. Tiltak og metoder skal innarbeides i pedagogiske læreplaner og pågående satsing når det gjelder karrierevalg. Hovedmålgruppe er ungdom i alderen 13-19 år, og prosjektet er en 10-årssatsing.

Agderrådet er prosjektets oppdragsgiver, og begge Agder-fylkene er prosjekteiere. Vest-Agder fylkeskommune er oppdragstaker, mens Likestillingsrådet fungerer som styringsgruppe for prosjektet.

Fritt Valgs nettsider finnes på www.frittvalg.no.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no