Fruktbart samarbeid om likestilling

Spania og Portugal ser til norske kommuner når de vil bedre muligheten for å kombinere familie- og arbeidsliv. Gjennom slike samarbeidsprosjekter får Norge satt likestillingstiltak på dagsorden gjennom EØS-midlene.

Les artikkelen på den norske EU-delegasjonens nettsider:

http://www.eu-norge.org/Aktuelt/Nyhetsartikler/Fruktbart-samarbeid-om-likestilling/

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no