Går sammen for å løfte kvinnelige talenter

kifinfoNettverkskonferanse skal samle krefter for å endre den skjeve kjønnsbalansen i økonomi- og teknologifag. 12. og 13. mars neste år vil Universitetet i Agder, sammen med Senter for likestilling, samle alle som jobber med likestilling i høyere utdanning, forskere og andre til konferansen Talenter i spill. Konferansens hovedvekt vil være på to av de største fagområdene med gjennomgående skjev kjønnsbalanse, nemlig økonomi- og teknologifag. En av innlederne på konferansen er Gry Agnete Alsos, den eneste kvinnelige fulltidsprofessoren på Handelshøgskolen i Bodø. Hold av datoene og følg med på senterets hjemmeside for påmelding og nærmere informasjon. Les mer om konferansen på Kvinner i forskning her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no