Gender and Ageing

6.-8. oktober 2010 arrangeres det kombinerte symposiet og PhD-kurset Gender and Ageing ved Universitetet i Tromsø.  Symposiet arrangeres som et samarbeid mellom KVINNFORSK og Senter for omsorgsforskning ved Institutt for helse- og omsorgsfag.

Gender and Ageing vil belyse temaet aldring og kjønn ut fra blant annet psykologiske, sosiale og kulturelle perspektiver, og har et program som kan interessere forskere og studenter fra flere ulike fagfelt.

Siste frist for registrering er 20. september!

Påmeldingsinformasjon og program finnes på denne siden: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=183175&p_dimension_id=88183&p_menu=28714&p_lang=2

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no