Gjennomført kurs for likestillingsrådgivere

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) holdt kurs 10.-11. mai 2011 for likestillingsrådgivere som jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering – enten i egen virksomhet eller som veiledere for andre. Temaet var systematisk likestillingsarbeid med utgangspunkt i diskrimineringslovverket, særlig med vekt på arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt.

Alt kursmateriell kan lastes ned fra LDOs nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no