Gjennomførte dialogmøter med agderkommuner

I løpet av høsten har Senter for likestilling gjennomført en rekke dialogmøter med kommuner på Agder. I tillegg til å skape dialog mellom senteret og landsdelens kommuner, har også målet vært å legge til rette for erfaringsutveksling både mellom senteret og kommunene, og ikke minst kommunene i mellom.

De ulike kommunene er forskjellige på mange måter, og har derfor ulike utfordringer. Tilbakemeldingene er likevel at det er både nyttig og inspirerende å høre andres erfaringer, selv om de ikke nødvendigvis er direkte relevante. En del av informasjonen som ble utvekslet under møtene, vil senteret ta med seg og legge inn i den kommende likestillingsmonitoren for Agder.

Vi har i høst vært i alle regioner, og alle kommuner har fått invitasjon. 18 kommuner har så langt deltatt, og vi håper å komme rundt til de andre på nyåret.  Senteret håper at slike dialogmøter kan bli en fast årlig aktivitet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no