Gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv

Samspillet mellom arbeid og familie preges av bevegelser. Folk beveger seg fram og tilbake mellom arbeid og familie, beveger seg over til andre kontekster og beveger seg gjennom tiden. Folks erfaringer med slike bevegelser setter spor og er kilde til nye bevegelser i aktiviteter ferdigheter, ytelser, følelser, minner, helse osv. Også kontekster beveger seg – endrer seg – over tid. Kapitlet her skal gi eksempler på noen slike bevegelser. Prosessene som skal trekkes fram, er sentrale i et økologisk perspektiv på levekår og utvikling (Bronfenbrenner 1979; Bø 2011). Det handler for eksempel om at noe som skjer et sted i miljøet, kan ha ringvirkninger til mange andre steder, og det handler om at noe som skjer på ett tidspunkt, er påvirket av det som har skjedd før, og kan ha ringvirkninger til senere tidspunkt. Situasjoner er oftest komplekse, og vi skal se på noen forhold som påvirker hvordan det går med eksempelvis produksjon, trivsel og helse i konkrete situasjoner. Individers tidligere erfaringer og aktuelle livsbetingelser, kjønnede prosesser i samfunnet vårt og kjennetegn ved tiden, stedet og politikken er eksempler på hva som betyr noe for hvordan det går. Når organisasjonens politikk for godt samspill mellom arbeid og familie skal gjennomtenkes, trengs det kunnskap om grunnleggende kjennetegn ved den gjensidige påvirkningen. At ledere i arbeidslivet forstår mest mulig om disse prosessene, har stor betydning for folks trivsel, helse og arbeidsevne både i dag og i tiden fremover. 

Les mer i Ingrid Bøs nypubliserte rapport "Gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv" 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no