Glasstaket finnes fortsatt

Menn liker ikke karrierekvinner kommer det frem av en undersøkelse som er gjennomført at Tarje Gaustad og Ketil Raknes, høyskolelektorer ved Markedshøyskolen. Den eksperimentelle undersøkelsen viser at norske studenter vurderer karrieremenn og karrierekvinner ulikt. Til tross for at eneste forskjell er navnet vurderes «Hans» som en bedre leder enn «Hanna».
Rapport_Glasstak_Agenda

Rapport: Menn som ikke liker karrierekvinner

Undersøkelsen er basert på en studie gjennomført av de amerikanske forskerne Frank Flynn og Cameron Anderson i 2003. De to forskerne gav studentene et case som fortalte historien om en suksessfull entreprenør. Caset ble presentert for studenter med en liten vri – halvparten av studentene fikk høre historien om «Heidi» de andre fikk høre om «Howard». Resultatet er slående – studentene oppgav at flesteparten verken ville jobbe for eller ansatte «Heidi», mens «Howard» kom langt bedre ut. Gaustad og Raknes skriver på kronikkplass i VG at det mye omtalte glasstaket fortsatt eksisterer i verdens mest likestilte land. Deres studie viser at vi er mer kritiske til karrierekvinner enn karrieremenn. Les kronikken her. Den nye undersøkelsen ble gjennomført av Markedshøyskolen i samarbeid med tankesmien Agenda. Caset ble fornorsket, navnene byttet ut med «Hans» og «Hanna» og presentert for norske studenter. Resultatet viser at studentene vurderer karrierekvinner og karrieremenn ulikt. Menn blir ofte sett på som naturlige ledere, mens kvinner forventes å være omsorgsfulle. Rapporten peker på slike sterkt befestede kjønnsstereotypier som årsak til disse forskjellene. Kvinnen kan ikke være en sterk leder og samtidig en omsorgsfull mor. Menn dømmer karrierekvinner negativt Tall fra undersøkelsen viser at 72% av dem som leste om Hans mener han er en god leder, mens 54% av dem som leste om Hanna mener hun er en god leder. Til tross for at det er kun faktorene kjønn og alder som skiller Hans og Hanna, vurderes mannen som en bedre leder. Videre kan vi  lese at 67% av dem som leste om Hanna mener hun er sjefete, mens 54% av dem som leste om Hans mener han er sjefete. Av dette trekker forskerne frem at karrierekvinnen oftere blir sett på som mer sjefete enn karrieremannen. Studien viser gjennomgående at  menn dømmer karrierekvinnen negativt, mens de er positive til karrieremannen, mens kvinner vurderer i all hovedsak karrierekvinnen og karrieremannen likt.
  • Menn liker Hans, men ikke Hanna. Kvinner liker Hans og Hanna like godt.
  • Menn drikker gjerne øl med Hans, men har ikke like lyst til å ta fredagspilsen med Hanna. Kvinnene er generelt mindre øltørste, men skal de drikke øl spiller det liten rolle om de skåler med Hans eller Hanna.
  • Menn vil heller jobbe for, og samarbeide med Hans enn med Hanna. Kvinner er like åpne for å jobbe for og samarbeide med Hans som med Hanna.
  • Menn vil veldig gjerne ha Hans som mentor, og vil gjerne ta de samme valgene som ham. De er ikke så interessert i å få karriereråd fra Hanna. For kvinnene spiller det ingen rolle om rådene kommer fra Hans eller Hanna.
  • Menn synes Hans er en bedre forelder enn Hanna. Kvinnene opplever ikke at det er vesentlig forskjell. Derimot er tendensen (ikke signifikant) at de synes Hanna er en bedre forelder enn Hans.
  • Menn tror Hans er lykkeligere enn Hanna, mens kvinnene ikke tror det er noen forskjell.
(utdrag fra rapporten)
Hent rapporten her.
Illustrasjonsfoto: Tankesmien Agenda
       
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no