Fulltegnet: Gratis kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet 31.01-01.02

Merk: Kurset er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste. Vi tar kontakt dersom det blir ledige plasser. Klikk her for venteliste

Onsdag 31. januar og torsdag 1. februar inviterer Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) på Universitetet i Agder i Kristiansand.

I høst vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven vil erstatte de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven vil tre i kraft fra og med 1. januar 2018. På dette kurset vil du blant annet få en innføring i den nye loven.

Kurset er gratis og åpent for alle.

 

PROGRAM

Kurset består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. Vi oppfordrer derimot alle til å få med seg del 1, som omfatter den nye loven, da denne legger grunnlaget for de andre øktene. Se foreløpig program nedenfor. Mer informasjon kommer snart.

 

31. JANUAR 

09.00 - 09.15: Kaffe og registrering

09.15 - 12.00: Del 1. Innføring i ny likestillings- og diskrimineringslov

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 15.30: Del 2. Fokus på seksuell trakassering

 

01. FEBRUAR 

09.00 - 09.15: Kaffe og registrering

09.15 - 12.00: Del 3. Fokus på etnisitet og arbeidsliv

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 15.15: Del 4. Fokus på nedsatt funksjonsevne

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.