GRATIS KURS om aktivitets- og rapporteringspliktene i landets fem største byer høsten 2009 i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger.


Alle virksomheter er pålagt å jobbe for likestilling og mot diskriminering. Hvilke verktøy finnes for å få fram fakta og systematisere tiltakene? Hvordan kan likestilling og mangfold gjøre virksomheten din bedre?

Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer:
GRATIS KURS om aktivitets- og rapporteringspliktene i landets fem største byer høsten 2009 i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger.

Dette kurset gir deg en rask og praktisk innføring i hva som skal til for å imøtekomme de nye reglene. Du vil også få faglig oppdatering på feltet og en oversikt over endringene i diskrimineringslovverket.

Målgruppe for kurset er: Ledere/arbeidsgivere, tillitsvalgte og personalmedarbeidere.

Det arrangeres også en heldags ekspertkonferanse den 26. oktober i Oslo viet diskrimineringsjussen i arbeidslivet.

Program og påmeldingsskjema finner du på LDOs nettside: http://mangfold.ldo.no/no/kursoversikt/

Hensikten med denne bevisstgjøringskampanje er å øke kompetansen blant ledere/arbeidsgivere, tillitsvalgte og medlemmer om kravene - og mulighetene - som de nye bestemmelsene innebærer.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no