Gratulerer med masterstipend 2018

På Senter for likestilling jobber vi for å styrke og øke forskning på likestilling i Agder. Et av våre initiativ er å dele ut stipend til masterstudenter tilknyttet Universitet i Agder. I år lyste vi ut tre stipend på 10 000 kr til studenter som skal fokusere på et av tre temaer: Mangfoldskompetanse og ledelse av mangfold; religion og likestilling; og seksuell trakassering.

Studentene som har blitt tildelt stipendene er Bjørge Aardal, Hanna Malene Amundsen og Kasper Vijn Nome. Oppgavene er svært dagsaktuelle og dekker hvert sitt tema. Nedenfor deler studentene kort om hva oppgaven omhandler og hvorfor de har valgt temaet. Vi på senter for likestilling ser fram til å lese oppgavene til våren.  

 

Kasper Vijn Nome - Master i statsvitenskap og ledelse

Jeg ble kjent mangfoldsledelse da jeg var i praksis hos Senter for Likestilling. Helt fra starten syntes jeg det var et spennende tema, og spesielt gøy er det å jobbe med det når det er en mangel på forskning om det. Jeg vil undersøke det med en kvalitativ tilnærming. Mye av forskningen går i dybden på enkelte virksomheter, men mangler det større bildet. Å undersøke mangfold i norske virksomheter på makroplan vil ikke kunne si mye om praktisk ledelse av mangfold. Men det er et viktig supplement til den eksisterende forskningen.

 

Bjørge Aardal - Master i religion, filosofi og samfunn 

I masteroppgåva mi vil eg forsøke å finne grunngjevnader og refleksjonar muslimske jenter i tenåra har for å bruke eller ikkje ha hijab. Vidare vil eg prøve å finne ut om det eksisterer eit mangfald blant desse unge jentene som igjen kan vere eit bidrag til å sjå på bruk av hijab meg eit meir nyansert blikk. Dessutan vil oppgåva også ha fokus på muslimske jenter som ikkje brukar sløret. I ei stadig meir globalisert og internasjonal verd vil mangfaldskompetanse vere sentralt. Særleg kan meir kunnskap om hijab og unge muslimske jenter sine refleksjonar verke inn på leiar-og medarbeidarnivå i arbeidslivet, i tillegg til større forståing og aksept i samfunnet ellers.

 

Hanna Malene Amundsen - Lektor utdanning for trinn 8-13, fordypning i religion og historie

Likestilling har alltid vært min hjertesak, og derfor har jeg valgt et masterprosjekt som er viktig og aktuelt i likestillingsdebatten. Masteroppgavens tema er norske mediers rolle i #metoo-bevegelsen og seksuell trakassering i Norge. Fokuset vil legges på reaksjoner og holdninger som utspiller seg fra medieoppslagene. Oppgavens historiske perspektiv er hvordan medienes gjennomslagskraft har endret seg, og hvordan dette har gitt muligheter for at bevegelser kan påvirke politikk nedenfra. Perspektivet vil hovedsakelig være historisk rettet, men også medie- og statsvitenskapelige perspektiver vil være avgjørende. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no