Grunnlovsjubileum – invitasjon til miniseminar


I år feirer vi at Norges Grunnlov er 100 år. Stortinget har bestemt at det skal være et rikt jubileumsår, fylt med kunnskap og opplevelser for alle. På bakgrunn av dette  ønsker FN-sambandet, IMDi Sør, Senter for Likestilling og Vest-Agder fylkeskommune å invitere innvandrerstyrte organisasjoner til et miniseminar. Formålet med miniseminaret vil være å se hva slags markeringer og arrangementer vi kan samarbeide om. Vi ser blant annet for oss en konferanse til høsten. Høres dette interessant ut? Meld deg på linken under. 

Tid: 20. februar kl. 18.00
Sted: 
Hotell Norge Dronningens gate 5, Kristiansand
Påmelding: Innen 15. februar til e-post kms@vaf.no eller http://www.vaf.no/tjenester/kultur/invitasjon-til-miniseminar/ 

 

For invitasjon i pdf: Invitasjon til miniseminar

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no