Grunnlovskonferanse – På lik grunn

lik_grunn

Grunnloven ble laget av en gruppe menn i 1814. Hvordan ville grunnloven ha vært i dag med den sammensatte befolkningsgruppen Norge nå består av?  Hva slags verdier ville vi prioritert i dag? Konferansen vil blant annet presentere de felles verdier som de ulike innvandrerstyrte organisasjoner i Vest-Agder har samarbeidet om å finne. Henrik Syse, Romeo Gill, Olav Grendstad, Esther Kanteh Gyflan, Xhabir Mullaali, Kirsten Bråten Berg, Kristina Aas Høgetveit, Terje Damman, Neda Afshari, Dag Nordbotten Kristoffersen, Grethe Haugøy med flere deltar.

Møt dem i Kilden onsdag 24. september kl. 14–18:00.

 
TID: 24. september STED: Multisalen i Kilden, Kristiansand Program: likgrunn.nu Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=1188
 

Arrangementet er gratis og inkluderer enkel servering

Konferansen er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, IMDi Sør, FN-sambandet, Grunnlovsjubileet 1814-2014 og Senter for Likestilling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no