Grunnlovsuken 2014

ICON grunnlovsjubileet UiADette vil dere ikke gå glipp av: Snart er det UiAs grunnlovsuke, og alle inviteres til Filosoficafé mandag 24.3. kl. 16.15 på Østisa (UiA, Campus Kristiansand).

I 2014 feires Grunnlovens 200 år. Imidlertid får selve grunnlovsteksten større fokus enn årene etter 1814 eller Grunnlovens relevans i dag. Dette har reist debatt om Grunnlovens språk så vel som innhold bør oppdateres, siden samfunnet har blitt stadig mer mangfoldig og globalisert.

I Grunnlovens § 2, den såkalte verdiparagraf, listes «kristne» og «humanistiske» verdier opp før menneskerettigheter, demokrati og rettsstat. Spørsmålet er om dette gjør at den norske grunnlov er på kollisjonskurs med dagens komplekse Norge, eller om Grunnloven nettopp bør forbli uendret for å være et nasjonalt symbol særlig etter 22/7?

Gå gjerne inn å like på Facebook-sidene til hhv. Filosoficafé og Grunnlovsjubileet på Agder.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no