Hanna Aase om Kvinner og entreprenørskap på Likestillingsforum 17. april

Dagens foredragsholder, Hanna Aase er ansatt ved Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Agder, prosjektleder for Kvinnergründerdagen og blogger på Hannaaase.no.

May Linda Magnussen ønsket velkommen og gav en kort presentasjon av senteret og forumet. Hanna Aase begynte foredraget med å slå fast at det ikke fins mange profilerte kvinnelige gründere. Elisbet Ljunggren, som har forsket på kvinner og entreprenørskap, mener kvinner og menns ulike utdanningsvalg gjør at det er menn som blir entreprenører. Kvinner arbeider for en stor del i stat og kommuner, menn i det private, i mer innovative yrker, der det er bedre betingelser for å arbeide med nye ideer.

Hvordan kan man få frem flere kvinnelige entreprenører? Man må begynne i skolen. I mange ungdomsskoler/videregående er gründeri en viktig del av undervisningen.

I diskusjonen rundt bordet etter Hannas foredrag ble det snakket om hvordan man kan få flere kvinner som entreprenører. Det å være entreprenør, skape arbeidsplasser, er en måte å vise samfunnsansvar på.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no