Har din kommune deltidsutfordringer?

Senter for likestilling har jobbet i syv kommuner i Agder i et nasjonalt  prosjekt knyttet til likestilling og fokus på likeverdige offentlige tjenester.  I tre av kommune har deltid har vært et viktig arbeidsområde. Arbeidet i Lindesnes kommune viser at 80 prosent av de ansatte i helsesektoren jobber deltid. - Dette kan svekke kvaliteten på de kommunale tjenestene til innbyggerne, sier leder for Senteret, Åsta Lovise Einstabland i Lindesnes Avis 23. oktober 2014. Sørlandet skiller seg dessuten ut fra resten av landet med tradisjonelle valg og høyere andel kvinner som jobber deltid. Mange forbinder deltid med at det ufrivillig, men Senterets arbeid viser at deltid ofte er et frivillig valg. Begrunnelsen for de som jobber deltid er ikke nødvendigvis familien, men at de ønsker mer fritid. Enhetsleder for pleie og omsorg, Karina Bergmann, sier seg enig i at problemet med at mange jobber deltid er at det kan gå utover brukerne. Med mange ansatte som jobber deltid kan det være vanskelig å få turnusen til å gå opp slik at man har ansatte på jobb hele døgnet. I forbindelse med prosjektet er det gjort endringer i enheten for å få opp antall større stillingsbrøker. – I hjemmetjenesten har vi klart å få flere større stillinger ved å tilby større stillinger i ansettelser. Når vi lyser ut stillinger har vi nå et prinsipp om at vi utlyser mest mulig stillinger på 60, 80 eller 100 prosent. Ønsker din kommune å høre mer om hvordan en kan jobbe med deltidsutfordringer, så ta kontakt med Senter for likestilling. Les hele artikkelen i Lindesnes Avis her: paper (2) 20141028161800-page-00120141028161826(2)-page-001
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no