Helsepersonell nå med økt kompetanse om seksuell helse

Frøydis Sund utfordrer deltakerne på egne og brukeres rettigheter

Den 14. og 15. september deltok 80 ansatte innen habilitering i Arendal kommune på fagdag om seksuell helse. Det var en engasjert og aktiv gruppe som deltok. Tilbakemeldingene var at fagdagen var nyttig og anvendbar for de ansattes arbeidshverdag. Arendal er nå full av helsepersonell med nyervervet kunnskap om seksuell helse! Målet med fagdagen var å gi ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Den 13.-15.oktober holder vi identisk fagdag for ansatte i Lindesnes og Kristiansand kommune. 

"Trygg i egen seksualitet" er en fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har brukere med intellektuell funksjonsnedsettelse. Kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet er viktig for å skape trygge og åpne omsorgspersoner i omsorgstjenestene for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. 

Senter for likestilling har sammen med Likestillingssenteret fått tildelt 400 000,- fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, til å gjennomføre 15 identiske fagdager om voldsforebygging og normbrytende kognitive funksjonsvariasjoner. 5 av kursene tilbys kommuner i Agder, i løpet av høsten 2020. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no