Høring – Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Innlegget er klippet fra regjeringen.no sine sider:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.

Status: På høring
Høringsfrist: 22.01.2016

For mer informasjon; se regjeringen.no sine nettsider: Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.