Hva er det med unge menn og bilkjøring?

Unge menn er overrepresentert i tallene over omkomne i trafikken. Dette var utgangspunktet for seminaret Trafikk & Kjønn som ble arrangert på Universitetet i Agder 16. mars 2011. Seminaret var et samarbeid mellom Senter for likestilling, Vest-Agder fylkeskommune og Nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen.

Bilde av Jørgen L. Lorentzen fra seminar om Trafikk & Kjønn, mars 2011

Jørgen L. Lorentzen er seniorforsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, og snakket blant annet om maskulinitet i et historisk perspektiv.

Godt og vel 50 personer fra blant annet Statens vegvesen, kjøreskoler og politikere var tilhørere da Øystein O. Krogstad (UP-sjef for Agder og Rogaland), Dagfinn Moe (Sintef), Jørgen L. Lorentzen (UiO), Nina Jon (Reform) og Tanja Joelsson (Linköpings universitet) holdt hvert sitt innlegg om trafikk og kjønn. Innfallsvinklene var mange og varierte; moral, kriminalitet, biologi og kultur for å nevne noen.

Ser en etter i statistikken er det flere faktorer som går igjen i de alvorligste ulykkene.

- Flertallet av drepte og hardt skadde i trafikken er gutter mellom 18 og 22 år. De er også ofte passasjerer og befinner seg i biler som er på veiene i helgen mellom klokken 22:00 og 04:00, sa UP-sjef Krogstad.

En gjenganger er også ombygde biler.

- Dessverre er det slik at unge gutter med et år på maskin- og mekanikerutdanning fra videregående skole tror de kan mer om bilkonstruksjon enn ingeniørene hos BMV eller Audi. Dette ender ofte med svært svekkede kjøreegenskaper og betydelig fare for at sjåføren totalt mister kontrollen over bilen og da spesielt i høyere hastigheter, sa Dagfinn Moe fra Sintef.

Nina Jon fra Reform påpekte en tydelig sammenheng mellom de unge mennene som forulykker og kriminalitet.

- Disse unge guttene som blir drepte eller hardt skadet mellom 22:00 og 04:00 i helgene, er ofte også tidligere straffet, sa Jon.

Statistikk over drepte i trafikken i 2009

Denne statistikken var en del av utgangspunktet for seminaret. Klikk på grafen for større bilde.

UP-sjef Krogstad  påpekte også at det ikke bare er de unge mennene som er en utfordring, og viste til at også menn like over 40 ofte er involvert i ulykker.

- Det virker som når de har betalt ned huset og fått råd til en dyrere bil så skjer det noe med trafikkadferden. Vi stopper stadig mange i denne aldersgruppen i fartskontroller. Et eksempet er en ny SUV på vei til Hovden en fredag ettermiddag som måtte ut med 5600 kroner. Han var ikke bedre enn at han tråkket enda litt hardere på gasspedalen på vei nedover på søndagen, og måtte ut med ytterligere 6500 kroner. I bilen satt kone og barn. En kan spørre seg hva slags rollemodeller slike fedre er for sine barn, sa UP-sjefen.

Bilde fra seminar om Trafikk og Kjønn, Universitetet i Agder mars 2011

En lydhør forsamling lyttet til kriminolog og seniorrådgiver Nina Jon fra Reform da hun fortalte at mange av de unge guttene som forulykker i trafikken, også er tidligere straffet.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no