Hva er likestilling?

Dette var tittelen på innlegget til Cathrine Holst da hun besøkte Forskerforum 22. februar. Holst er postdoktor på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA - begge  Universitetet i Oslo. Hun sitter også i det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget ("Skjeie-utvalget").

Bilde fra forskerforum 22. februar 2011

I pausen er det mange som benytter anledningen til å diskutere løst og fast, med både nye og kjente personer.

Holst tok de 23 fremmøtte gjennom betraktninger fra antikkens syn på at kvinner og menn, til postmodernismen og  teorier som tar utganspukt i at likestilling er det samme som at alle skal kunne delta i samfunnet på like vilkår. I tillegg til ulike teoretiske tilnærminger, drøftet hun også en del dilemmaer og tvetydigheter ved det nordiske  likestillingsbegrepet.

Dette ble grunnlaget for en åpen debatt i etterkant hvor de fremmøtte kom med spørsmål og innspill. En del av innspillene var relatert til den pågående likestillingsdebatten i regionen, mens andre spørsmål hadde en videre karakter:

- Er det riktig at de som selv velger å bidra mindre i arbeidslivet, skal få de samme godene som de som arbeider fullt? - Er valgene som foreldre gjør for barnas beste, egentlig til barnas beste? - Hvor frie er egentlig de frie valgene?

Noe konklusjon på de ovenstående spørsmålene ble det ikke, men at vi har en levende likestillingsdebatt i regionen er det ikke tvil om.

Bilde fra forskerforum 22. februar 2011

Ingen stol var ledig da Cathrine Holst fra UiO innledet om hva som er likestilling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no