Hva skal til for at kvinners stemmer blir hørt i det politiske ordskiftet?

På initiativ fra stortingspolitiker Kari Henriksen (Ap) arrangerte Senter for likestilling fredag 19. mars webinaret «Hva skal til for at kvinners stemmer blir hørt i det politiske ordskiftet frem mot valget 2021».

Professor ved OsloMET, Elisabeth Eide, innledet webinaret om kvinner og media.

Kari Henriksen (Ap), Ingunn Foss (H), Norunn Benestad Tveiten (H) og Åshild Bruun-Gundersen (FrP) delte sine erfaringer som stortingspolitikere og deres møte med media.

- Vanlige kvinners liv og erfaring må gjenspeiles i media. Det er ikke kvinners skyld at ikke media skriver om dem, sier Kari Henriksen.

Administrerende direktør i Romerikes Blad, Kristina Fritsvold Nilsen, hold innlegg om hvorfor det er både viktig og god butikk å jobbe systematisk med likestilling og mangfold i media.

Webinaret ble avsluttet med et samtalepanel hvor Siv Kristin Sællmann (NRK), Birgitte Klækken (FVN), Katrine Lia (Agderposten) sammen med Kristina Fritsvold Nilsen og Kari Henriksen diskuterte hva som skal til for at kvinners stemmer blir hørt i det politiske ordskiftet frem mot valget, og hva som er viktig å jobbe med fremover. Blant annet ble det foreslått møte med politikere og media. Vi hadde en spennende meningsutveksling, og ser at det er et behov for flere slike arenaer fremover.

Se hele webinaret her:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no