Hvordan FN-programmet hjelper flyktningene

På vegne av FN-sambandet ønsker vi å viderformidle følgende Agder-arrangement: 

”FNs skjulte hemmelighet - hvordan FN-programmet få kjenner til hjelper flyktningene”

Grete Faremo. Foto: Malin Waaler/Hæren.

Grete Faremo. Foto: Malin Waaler/Hæren.

Grete Faremo er leder for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) i København. UNOPS er en selvfinansierende organisasjon med aktiviteter i 80 land med over 6000 ansatte, som bistår myndigheter og utviklingsorganisasjoner med anskaffelser, utvikling av infrastruktur og kapasitetsbygging. Faremo vil snakke om UNOPS arbeid og utfordringene som kommer med flyktningstrømmene. UNOPS arbeider blant annet med organiseringen i leirene for å bedre flyktningenes sikkerhet. Grete Faremo er jurist og politiker i Arbeiderpartiet. Hun har vært forsvarsminister, bistandsminister, justisminister, stortingsrepresentant og olje- og energiminister. Fra 2011 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013 var hun justisminister for annen gang.
Tid: 23 okt 17:00 til 18:00
Sted: Scandic Hotell Bystranda, KRISTIANSAND
Arrangør: FN-sambandet Sør
Pris: Gratis
Klikk her for å komme til arrangementet på FN-sambandets sider.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no