Hvordan kan internasjonale prosjekter bidra til å styrke likestillingen på Sørlandet?

Flere kommuner og bedrifter på Agder har deltatt i EØS-prosjekter i Spania og Portugal om tiltak for å kombinere familieliv og arbeidsliv. KS har vært den norske hovedpartneren, og begge prosjektene er nå under avslutning.

Under en erfaringskonferanse på Universitetet i Agder torsdag 19. mai ble ble de ulike EØS-prosjektene presentert, med påfølgende innspill og kommentarer. I fortsettelsen av dette ble det informert om fremtidige prosjektmuligheter, etterfulgt av en debatt om nytten av slike prosjekter for kommuner og bedrifter på Agder.

13 personer var 19. mai samlet på UiA for å oppsummere Agders deltagelse i flere EØS-prosjekter om likestilling.

Deltagerne i Norge har vært:

  • KS (hovedpartner i Norge)
  • Lindesnes kommune
  • Tvedestrand kommune
  • Bærum kommune
  • Kristiansand kommune
  • Vest-Agder fylkeskommune
  • National Oilwell VARCO
  • Pragma

Les mer om prosjekter og fond som støttes på hjemmesiden til EØS-midlene http://www.eeagrants.org eller http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen.html?id=279683.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no