I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen!

Den internasjonale kvinnedagen er en dag for å reflektere over det vi har oppnådd, jobbe videre og skape endringer, og feire modige handlinger og besluttsomhet utvist av vanlige kvinner som har spilt en ekstraordinær rolle i sitt land og sitt samfunns historie. 
 
FNs bærekraftsmål 5 er: oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
 
Våre kollegaer i nord Marianne Gulli og Linn Braseth-Gulliksen fra Likestillingssenteret KUN har skrevet denne kronikken som vi særlig ønsker å løfte fram i år - åtte grunner til at årets kvinnedag er viktigere enn på lenge!
  • Barneekteskap er et globalt problem som har eksplodert under pandemien.
  • Seksuell vold og tvangssterilisering av kvinner brukes fortsatt og i økende grad som våpen i krig og konflikt.
  •  Millioner av kvinner har mistet tilgang til abort og andre helsetjenester.
  • Vold i nære relasjoner øker under nedstengingen.
  • Svangerskaps- og barseltilbudet bygges ned. 
  • Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn.
  • Vi har et kjønns- (og klasse-) delt arbeidsliv. 
  • Kvinner opplever fortsatt trakassering og diskriminering i arbeidslivet. 

I morgen, dagen etter den internasjonale kvinnedagen (9.mars) skal Stortinget stemme over om CRPD (funksjonshemmedes rettighetskonvensjon) skal taes inn i norsk lov. Senter for likestilling mener at; kvinnekamp er funkiskamp! 

Synstolking: Et tegna bilde av en kvinne i rullestol. I bakgrunnen til høyre, på en høyde, er det noen bygninger. Rullestolen står på en gressplen. Hun har blondt hår, rosa genser, jeans og brune sko. Hun holder et rødt flag med teksten: like mye kvinne - like mye verdt. Illustrasjon: Marie Iversen Bjørn

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no