I krig og kjærlighet – tyskerjenter i Agder-fylkene

Scale (1)

Klikk på bildet for å laste ned pdf.

Av de mange ulike gruppene i Norge som kom i kontakt med den tyske okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig, er det sannsynligvis få som ble vist så mye forakt og utstøting som de såkalte «tyskerjentene». Dette var unge jenter som under okkupasjonen innledet et forhold til tyske soldater og som dermed utfordret den nasjonale isfronten om å holde avstand til okkupasjonsmakten. I tillegg til myndighetenes inngripen med portforbud og internering etter krigen fikk de også merke gatas justis, blant annet i form av klippeaksjoner og slengbemerkninger. I dag vet vi imidlertid at forholdet mellom de norske kvinnene og tyske soldater var av høyst varierende karakter; fra hodestups forelskelse og ekteskapsinngåelse via opportunisme for makt og prestisje til ren prostitusjon. Forfatter: Nomeland, Terje År: 2014 Last ned artikkelen her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no