Ingen sørlandsidyll for sørlandsungdom

"Sørlandet er ikke bare sol, sommer og skjærgård. Det er også en landsdel med et urovekkende høyt antall unge uføre. Særtrekk ved kulturen og folkelynnet i sør kan være en del av forklaringen på at så mange unge havner på trygd."

Dette skriver bladet Velferd i sin utgave 3-4 2010. Seniorrådgiver ved Senter for likestilling Åsta Einstabland er intervjuet i artikkelen om koblingen mellom uførhet og manglende likestilling.

Les hele artikkelen her: http://www.velferd.no/Sorlandsidyll.2010-3-4.htm

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no